trener Hovedtrener Kristoffer Staff

Hovedtrener: Kristoffer Staff 

Telefon: 99 39 01 98  Epost: k_staff_89@hotmail.com

Hjelpetrener: Sivert Langerud