Informasjon om helgens renn

Her kommer informasjon om løypene og skyteskiver til helgens renn

Vi gleder oss til 2 flotte dager her i Hovsmarka!

Løypeoversikt - finnes her

Gul løype - finnes her

Sort løype - finnes her

Grønn løype - finnes her

Rosa løype - finnes her

Blå løype - finnes her

Skyteskiver - finnes her

15.01.2018 22:26