Kretsting og vårmøte 2022 - BSSK

Kretsting og vårmøte 2022 - BSSK

Onsdag 27.april stilte vi med tre representanter på vårmøtet i kretsen. 

Hovedtrener Kristoffer Staff, som sitter i kretsens kontrollkomité, leder Nan Rogstad og nestleder Bent Tjernlund Strindeberg, stilte på kretstinget og vårmøtet, som ble avholdt på Lampeland Hotell denne uken.

Årsrapport og øvrige dokumenter er lagt ut på kretsens nettside (link)

Det ble vedtatt en offensiv satsing på BSSK13-16 i 2022, og klubbene ble oppfordret til å søke støtte til rekrutteringsaktiviteter. 

28.04.2022 08:39