Innkalling til årsmøte i Hønefoss skiskytterklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Hønefoss skiskytterklubb.
Årsmøtet avholdes den 14. mars 2016 kl 1800 på klubbhuset i Hovsmarka.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01 mars 2016, til p.holemark@me.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hssk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

 

12.02.2016 20:06